Ülkemiz etik kural ve kanunları gereği, hastalarımıza ait tedavi öncesi ve sonrası görüntüleri paylaşmamız kanuni değildir.